Jste na cestě toho kdo řídí či vede druhé?

Lídrem nemůže být každý. Takovým, který motivuje sám sebe, lidi okolo a je přirozený. Převážná většína lídrů se narodili s určitými předpoklady pro úpěšný leadership a dále své schopnosti a dovednosti museli rozvíjet. Pomohu vám najít jaký druh leadershipu je pro vás přirozený, ten pravý. Na čem váš leadership stojí a čím jste autentický. Jaké techniky na vaší cestě můžete využít pro osobní rozvoj a tím i rozvoj leadershipu nejen v pracovním prostředí.

Vím jaké to je být na cestě lídra. Svoji cestu jsem musel prozkoumat a nebylo to vždy jednoduché. Teď už vím, že to co potřebujeme k vedení druhých máme v sobě, je nám to přirozené. Další techniky jsou nádstavbou a umožňují zasadit leadership do určitého rámce.

To co mi chybělo na začátku bylo uvědomění mých schopností, zvýšení sebevědomí, odhalení mé odvahy a přirozenosti.

 

Ve své dvanáctileté profesní kariéře manažera jsem měl možnost projít koučovacími semináři a výcviky. Tato zkušenost mě nakonec dovedla k otevření mé vlastní praxe kouče. Jako manažer mám dlouholeté zkušenosti s vedením lidí i mimo organizaci při velkých projektech. Metody, které používám jsou prověřené praxí. 

Jedna ze sedmi oblastí se kterými společně začneme.

Vaše vize, poslání a vůbec vaše hodnoty jsou pilíře na kterých stojíte. Toto bude první věc, kterou se budeme společně zabývat.

Vaše vize

Mám asi představu, ale ...

Kdo jsem a kam směřuji. Mám vizi a plán k jejímu naplnění.

Poslání

Jsou náznaky ...

Vím proč jsem na tomto světě a co je mým posláním. Znám svoji úlohu a vím jak jsem užitečný.

Hodnoty

Myslím si, že ...

Životní hodnoty podle kterých se rozhoduji. Mé desatero, mé motto. Něco, přes co nejde vlak.

Rezervujte si ochutnávku sezení.

Poznáme se navzájem a také se seznámíte s mým přístupem.